Đội ngũ

Bằng cả sức khỏe, sức trẻ và sự nhiệt huyết
Chính team nhà Sunshine là những con Át chủ bài mang lại sự thành công cho cả công ty.

Phan Thành Sơn
Phan Thành Sơn

CEO

Thái Minh Thông
Thái Minh Thông

CCO

Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ

Project Manager

Phan Thế Công
Phan Thế Công

Backend Developer

Nguyễn Càn Long
Nguyễn Càn Long

Frontend Developer

Nguyễn Minh Thiện
Nguyễn Minh Thiện

Fullstack Developer

Trần Hải Âu
Trần Hải Âu

Quality Assurance & Quality Control

Ngô Quốc Anh
Ngô Quốc Anh

Backend Developer

Phan Thị Tuyết Trinh
Phan Thị Tuyết Trinh

Backend Developer

Tạ Xuân Quỳnh
Tạ Xuân Quỳnh

Fullstack Developer

Tạ Xuân Anh
Tạ Xuân Anh

Fullstack Developer

Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương

Mobile Developer

Phạm Văn Vương
Phạm Văn Vương

Frontend Developer

Nguyễn Văn Ba
Nguyễn Văn Ba

Frontend Developer

Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh

Business Analyst

Lục Tuyết Sang
Lục Tuyết Sang

Quality Control

Đặng Văn Xim
Đặng Văn Xim

Mobile Developer

Lê Tuấn Liêm
Lê Tuấn Liêm

Frontend Developer

Nguyễn Trọng Phúc
Nguyễn Trọng Phúc

Mobile Developer

Dương Văn Tú
Dương Văn Tú

Frontend Developer

Phan Khắc Duy Bằng
Phan Khắc Duy Bằng

Graphic Designer & Video Editor

Trịnh Thị Viên
Trịnh Thị Viên

Human Resources & Account Admin

Nguyễn Tuấn Đạt
Nguyễn Tuấn Đạt

Backend Developer

Nguyễn Thị Tuyết Nhi
Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Graphic Designer

Vương Nguyên Trung
Vương Nguyên Trung

Quality Control

Phan Gia Thuận
Phan Gia Thuận

Frontend Developer

Phạm Hữu Tính
Phạm Hữu Tính

Backend Developer

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Mobile Developer

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh

Backend Developer

Trần Hồng Nhung
Trần Hồng Nhung

Digital Marketing

Nguyễn Trí Cường
Nguyễn Trí Cường

Quality Control

Bùi Ngọc Minh Quang
Bùi Ngọc Minh Quang

Mobile Developer

Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa

Backend Developer

Nguyễn Ngọc Xuân Trang
Nguyễn Ngọc Xuân Trang

UX / UI Designer

Hà Thanh Dũng
Hà Thanh Dũng

Backend Developer

Trần Quỳnh An
Trần Quỳnh An

Quality Control

Trương Thị Huệ Linh
Trương Thị Huệ Linh

Quality Assurance & Quality Control

Nguyễn Ngọc Xuân Trang
Liêng Ngọc Huyên

Business Analyst

Lê Thành Nghĩa
Lê Thành Nghĩa

Business Analyst

Trần Thị Ý Nhi
Trần Thị Ý Nhi

Digital Marketing

Hà Hải Đăng
Hà Hải Đăng

Digital Marketing